19. 8. 2019  10:19 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výpočet chladenia vinutí distribučných transformátorov
Názov témy anglicky: Calculation of temperature rise in distribution transformers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude simulácia chladenia vinutí distribučných olejových transformátorov, s výkonom do 1MVA metódou konečných prvkov pomocou programu ELMER, a ich porovnanie s analytickými modelmi používanými v konštrukčnej praxi vo výrobe (BEZ Transformátory, a.s.). Študent sa oboznámi s teoretickými základmi šírenia tepla vedením a prúdením, získa praktické sḱúsenosti s MKP výpočtami, ako aj ich porovnaním s výsledkami otepľovacích meracích skúšok vo výrobe.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.