Jul 22, 2019   11:44 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Straty vírivými prúdmi v distribučných transformátoroch
Title of topic in English: Eddy current losses in distribution transformers
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Summary: Stále narastajúce požiadavky na ekonomizáciu výroby distribučných transformátorov viedli počas posledných 15 rokov k viacerým zmenám pri ich konštrukcii. Jednou z nich je používanie fóliových cievok na nízkonapäťovej strane, a s nimi súvisiace zmeny v konštrukčných riešeniach vinutia. Okrem úspory, viedli tieto zmeny k zhoršeniu presnosti výpočtu strát spôsobených vírivými prúdmi, nakoľko známe vzťahy pre ich výpočet platia len pre pôvodný typ vinutí. Cieľom bakalárskeho projektu je simulácia strát vírivými prúdmi pomocou metódy konečných prvkov programom ELMER pre 3D model zvoleného transformátora vyrábaného v BEZ Transformátory, a.s.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-FI Physical Engineering-- not entered --
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.