Jul 22, 2019   11:40 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača
Title of topic in English: XY plotter photographs printing
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvorenie algoritmu, ktorý z nasnímaného obrázka kamery, prípadne fotografie, vygeneruje sadu ťahov ceruzky či pera, ktoré obrázok reprezentujú. Výsledný obrázok by mal čo najvernejšie kopírovať pôvodnú fotografiu. Budú preskúmané a analyzované možnosti využitia neurónových sietí ale aj iných prístupov k riešeniu danej problematiky. Konečným výstupom procesu bude systém zobrazujúci vstupné dáta formou kresieb na súradnicovom zapisovači.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.