Jul 18, 2019   3:02 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Elektronický diabetický denník
Title of topic in English: Electronic Diabetic Diary
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tárník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Tárník, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť systém pre podporu rozhodovania o kompenzácii diabetu 1. typu. Predpokladá sa využitie predikcie a prediktívnych algoritmov ako základnej súčasti systému. Výsledný systém má umožňovať realizáciu klasického diabetického denníka doplneného o pokročilé funkcie, a to najmä o predikciu glykémie, generovanie reportov z historických dát a výpočty klinických parametrov používaných pri stanovení dávkovania inzulínu. 1. Oboznámte sa s problematikou ochorenia diabetes mellitus 1. typu a súčasným stavom dát a informácií používaných v dennej praxi kompenzácie diabetu. 2. Realizujte spracovanie (diabetických) dát z ich pôvodných zdrojov pre ich ďalšie využitie. 3. Navrhnite a realizujte súčasti elektronického diabetického denníka - predikcia glykémie, generovanie súhrnných reportov a identifikácia klinických parametrov. 4. Vypracujte prezentáciu príkladu využitia elektronického diabetického denníka. 5. Vypracujte správu o riešení úloh a príslušnú technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.