23. 9. 2019  15:26 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Elektronický diabetický denník
Názov témy anglicky: Electronic Diabetic Diary
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Tárník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Tárník, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť systém pre podporu rozhodovania o kompenzácii diabetu 1. typu. Predpokladá sa využitie predikcie a prediktívnych algoritmov ako základnej súčasti systému. Výsledný systém má umožňovať realizáciu klasického diabetického denníka doplneného o pokročilé funkcie, a to najmä o predikciu glykémie, generovanie reportov z historických dát a výpočty klinických parametrov používaných pri stanovení dávkovania inzulínu. 1. Oboznámte sa s problematikou ochorenia diabetes mellitus 1. typu a súčasným stavom dát a informácií používaných v dennej praxi kompenzácie diabetu. 2. Realizujte spracovanie (diabetických) dát z ich pôvodných zdrojov pre ich ďalšie využitie. 3. Navrhnite a realizujte súčasti elektronického diabetického denníka - predikcia glykémie, generovanie súhrnných reportov a identifikácia klinických parametrov. 4. Vypracujte prezentáciu príkladu využitia elektronického diabetického denníka. 5. Vypracujte správu o riešení úloh a príslušnú technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.