16. 6. 2019  16:34 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench
Názov témy anglicky: Modelling of the accordion reed vibration in ANSYS Workbench
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Abstrakt: V bakalárskej práci je úlohou najprv detailne pochopiť, ako funguje akordeón, ako sa generuje zvuk a ako fungujú registre. Následne sa bude v softvéri ANSYS Workbench modelovať kmitanie kovových jazýčkov, ktoré sú zdrojom zvuku v akordeóne. Najprv sa modálnou analýzou nájdu vlastné tvary a vlastné frekvencie jazýčka. Potom sa bude pomocou previazanej analýzy (prúdenie + mechanika) modelovať, ako prúdenie vzduchu rozkmitáva jazýček. Prácu je možné doplniť experimentálnym meraním frekvencií konkrétneho jazýčka a porovnaním s frekvenciami vypočítanými v ANSYSe. Téma je vhodná pre študenta so záujmom o fyziku, hudbu a hudobné nástroje.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.