Jun 18, 2019   5:33 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench
Title of topic in English: Modelling of the accordion reed vibration in ANSYS Workbench
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Summary: V bakalárskej práci je úlohou najprv detailne pochopiť, ako funguje akordeón, ako sa generuje zvuk a ako fungujú registre. Následne sa bude v softvéri ANSYS Workbench modelovať kmitanie kovových jazýčkov, ktoré sú zdrojom zvuku v akordeóne. Najprv sa modálnou analýzou nájdu vlastné tvary a vlastné frekvencie jazýčka. Potom sa bude pomocou previazanej analýzy (prúdenie + mechanika) modelovať, ako prúdenie vzduchu rozkmitáva jazýček. Prácu je možné doplniť experimentálnym meraním frekvencií konkrétneho jazýčka a porovnaním s frekvenciami vypočítanými v ANSYSe. Téma je vhodná pre študenta so záujmom o fyziku, hudbu a hudobné nástroje.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MPM Mathematical and Computational Modeling-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.