21. 9. 2019  23:48 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí
Názov témy anglicky: Change management of versioned Petri net processes
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Abstrakt: Popis Cieľom práce je vytvoriť nástroj pre manažment zmien a detekciu zmien v procesoch modelovaných vo formalizme Petriho sietí. Nástroj umožňuje sledovať a analyzovať zmeny v jednotlivých verziách procesov. Poskytuje funkcionalitu na efektívne zlúčenie viacerých mutácii procesu. Úlohy 1. Naštudujte problematiku formalizmu Petriho sietí. 2. Naštudujte a navrhnite spôsob správy zmien procesných modelov. 3. Implementujte navrhnuté riešenie. 4. Otestujte implementované riešenie na viacerých prípadoch použitie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.