18. 6. 2019  10:40 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modely oligopolov pomocou teórie hier pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.
Názov témy anglicky: Oligopoly models by means of game theory under risk-based decision making.
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alexandra Šipošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alexandra Šipošová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na štúdium modelov oligopolov s použitím techník teórie hier. Cieľom je vytvorenie konkrétnej aplikácie v programovacom prostredí podľa výberu študenta a následná analýza výsledkov získaných pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.