Jul 21, 2019   11:23 a.m. Daniel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie
Title of topic in English: Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Summary: Najpoužívanejším typom konštrukcií v budovách sú lokálne podopreté železobetónové dosky. Táto konštrukcia môže zlyhať pretlačením okolo stĺpa. Porucha sa rýchlo šíri a je často spojená s tzv. reťazovým zrútením. Na overovanie bezpečnosti dosky vzhľadom na pretlačenie sa používa niekoľko modelov. Cieľom bakalárskej prace je štatisticky porovnať tieto modely, overiť ich presnosť, resp. navrhnúť zlepšenie ich presnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MPM Mathematical and Computational Modeling-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.