20. 7. 2019  1:22 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie
Název tématu anglicky: Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Abstrakt: Najpoužívanejším typom konštrukcií v budovách sú lokálne podopreté železobetónové dosky. Táto konštrukcia môže zlyhať pretlačením okolo stĺpa. Porucha sa rýchlo šíri a je často spojená s tzv. reťazovým zrútením. Na overovanie bezpečnosti dosky vzhľadom na pretlačenie sa používa niekoľko modelov. Cieľom bakalárskej prace je štatisticky porovnať tieto modely, overiť ich presnosť, resp. navrhnúť zlepšenie ich presnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.