20. 7. 2019  11:38 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie
Názov témy anglicky: Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Abstrakt: Najpoužívanejším typom konštrukcií v budovách sú lokálne podopreté železobetónové dosky. Táto konštrukcia môže zlyhať pretlačením okolo stĺpa. Porucha sa rýchlo šíri a je často spojená s tzv. reťazovým zrútením. Na overovanie bezpečnosti dosky vzhľadom na pretlačenie sa používa niekoľko modelov. Cieľom bakalárskej prace je štatisticky porovnať tieto modely, overiť ich presnosť, resp. navrhnúť zlepšenie ich presnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.