Jul 16, 2019   12:19 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizovaný systém na ovládanie žalúzií
Title of topic in English: Automated blinds control system
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Smart Homes začínajú byť neoddeliteľnou súčasťou doby v ktorej žijeme. Jednou zo súčastí takýchto inteligentných domácností môžu byť automaticky ovládané žalúzie. Takéto inteligentné ovládanie zvyšuje komfort bývania a zároveň môže priniesť úsporu energie. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať energeticky nenáročný systém na ovládanie okenných žalúzií, zabezpečujúce používateľom zvolené preferencie celkového prechádzajúceho svitu či teploty v miestnosti. Systém by mal pozostávať z centrálnej jednotky, vybavenej senzormi teploty a osvetlenia, a jednotlivých ovládačov žalúzií. Úlohy: 1. Oboznámte sa s existujúcimi autonómnymi systémami na inteligentné ovládanie žalúzií a ich fungovaním. 2. Navrhnite modul na ovládanie polohy žalúzii, centrálnu jednotku so senzormi a webovým rozhraním ako aj komunikáciu týchto častí. 3. Zostrojte moduly s požadovanými vlastnosťami a implementujte používateľské rozhranie. 4. Otestujte systém v reálnom prostredí a zhodnoťte jeho funkčnosť. 5. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.