20. 7. 2019  9:15 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Automatizovaný systém na ovládanie žalúzií
Název tématu anglicky: Automated blinds control system
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Smart Homes začínajú byť neoddeliteľnou súčasťou doby v ktorej žijeme. Jednou zo súčastí takýchto inteligentných domácností môžu byť automaticky ovládané žalúzie. Takéto inteligentné ovládanie zvyšuje komfort bývania a zároveň môže priniesť úsporu energie. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať energeticky nenáročný systém na ovládanie okenných žalúzií, zabezpečujúce používateľom zvolené preferencie celkového prechádzajúceho svitu či teploty v miestnosti. Systém by mal pozostávať z centrálnej jednotky, vybavenej senzormi teploty a osvetlenia, a jednotlivých ovládačov žalúzií. Úlohy: 1. Oboznámte sa s existujúcimi autonómnymi systémami na inteligentné ovládanie žalúzií a ich fungovaním. 2. Navrhnite modul na ovládanie polohy žalúzii, centrálnu jednotku so senzormi a webovým rozhraním ako aj komunikáciu týchto častí. 3. Zostrojte moduly s požadovanými vlastnosťami a implementujte používateľské rozhranie. 4. Otestujte systém v reálnom prostredí a zhodnoťte jeho funkčnosť. 5. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RK robotika a kybernetika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.