20. 7. 2019  10:24 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizovaný systém na ovládanie žalúzií
Názov témy anglicky: Automated blinds control system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Smart Homes začínajú byť neoddeliteľnou súčasťou doby v ktorej žijeme. Jednou zo súčastí takýchto inteligentných domácností môžu byť automaticky ovládané žalúzie. Takéto inteligentné ovládanie zvyšuje komfort bývania a zároveň môže priniesť úsporu energie. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať energeticky nenáročný systém na ovládanie okenných žalúzií, zabezpečujúce používateľom zvolené preferencie celkového prechádzajúceho svitu či teploty v miestnosti. Systém by mal pozostávať z centrálnej jednotky, vybavenej senzormi teploty a osvetlenia, a jednotlivých ovládačov žalúzií. Úlohy: 1. Oboznámte sa s existujúcimi autonómnymi systémami na inteligentné ovládanie žalúzií a ich fungovaním. 2. Navrhnite modul na ovládanie polohy žalúzii, centrálnu jednotku so senzormi a webovým rozhraním ako aj komunikáciu týchto častí. 3. Zostrojte moduly s požadovanými vlastnosťami a implementujte používateľské rozhranie. 4. Otestujte systém v reálnom prostredí a zhodnoťte jeho funkčnosť. 5. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.