Jul 20, 2019   9:37 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Smart Cities - Systém identifikácie parkovacích miest pre motorové vozidlá v urbanizovaných oblastiach
Title of topic in English: Smart Cities - A system for identifying parking places for motor vehicles in urban areas
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Summary: 1) Analyzujte a porovnajte existujúce riešenia identifikácie využitia parkovacích miest pre motorové vozidlá, ktoré sa v praxi používajú. 2) Navrhnite po hardvérovej a softvérovej stránke systém identifikácie využitia parkovacích miest pre motorové vozidlá Spracujte opis všetkých častí daného systému. 3) Realizujte daný systém na vybranej parkovacej ploche. Vytvorte užívateľský výstup, ktorý poskytuje informácie o využití parkovacích miest Vami zvolenej parkovacej plochy. 4) Vykonajte sériu testov a analyzujte možnosti vytvoreného riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.