Oct 16, 2019   10:52 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a výroba šablón na pieskovanie
Title of topic in English: Design and production of sandblasting masks
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Pieskovacie šablóny sa najčastejšie využívajú v sklárskom priemysle na značenie skla, tzv. „signmaking“. Cieľom diplomovej práce je návrh a výroba šablón na pieskovanie pomocou Aditívnych technológií – FDM. Výber materiálu na výrobu šablón bude pozostávať z dostupných filamentov na trhu s vlastnosťami podobnými gume. Následne sa budú vykonávať skúšky kvality a trvanlivosti. Riešenie práce bude prebiehať vo firme Dekorcentrum Jurda s.r.o. a na pôde MTF STU. Téma DP pozostáva z požiadavky firmy Dekorcentrum Jurda s.r.o. preskúmať výrobu šablón, s ohľadom na ekonomické možnosti, pomocou „3D tlače“. Vo firme je ohrozená výroba v dôsledku straty dodávateľa materiálu. 1 Súčasný stav výroby šablón na pieskovanie 2 Výroba šablón na pieskovanie pomocou nekonvenčných výrobných technológií 3 Testovanie kvality a trvanlivosti šablón 4 ZhodnotenieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.