17. 10. 2019  8:30 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatic service scaling [EN]
Názov témy anglicky: Automatic service scaling
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Abstrakt: Applications can have different distribution of service requests. Handling spikes in load can be tackled with on-demand scaling-up and scaling-down based on network traffic, application requests, or schedulers/queues. Automatic service deployments for scaling is supported by cloud providers via load balancing, but the approach is possible also on local deployments. The aim of this thesis is to investigate options for automatic service scaling and automatic service deployments. Tasks: 1. Study methods and techniques for service scaling. 2. Analyze approaches for on-demand service deployment and starting. 3. Propose a method for a service to automatically adapt to different loads. 4. Implement, test, and evaluate the proposed method in cloud or a local settings.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.