21. 9. 2019  8:47 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systém monitorovania procesu lakovania z hľadiska konceptu Industry 4.0
Názov témy anglicky: Varnishing Process Monitoring System in Industry 4.0 Concept
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Augustín Gese, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Augustín Gese, CSc.
Abstrakt: - Analýza problémovej oblasti - Výber vhodných dát ovplyvňujúcich proces lakovania - Zber dát o výrobku prechádzajúcom procesom lakovania - Návrh a tvorba databázy pre ukladanie dát z procesu lakovania - Tvorba aplikácie pre vhodnú reprezentáciu dát z databázy Téma DP je určená pre Bc. Gacka.Konzultant: Ing. Peter JasovskýObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.