21. 9. 2019  2:33 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stanovenie hraničnej hodnoty vyváženia držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji do výroby
Názov témy anglicky: Determination of the limit value of the balance of the grinding wheels holders at the expenditure of production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať kontrolou držiakov brúsnych kotúčov a stanovením hraničnej hodnoty ich vyváženia. Výsledky budú aplikované pri výdaji náradia do výroby. Body zadania: 1 Literárna štúdia do problému 2 Kontrola držiakov v podmienkach Schaeffler Skalica 3 Návrh metodiky stanovenia hraničnej hodnoty vyváženia držiakov 4 Aplikácia a zhodnotenie navrhnutej metodikyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.