Oct 19, 2019   4:28 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatizácia evidencie OOPP pre malú firmu
Title of topic in English: Automation of PPE record keeping for a small firm
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Summary: Evidencia osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) je súčasťou personálnej evidencie zamestnanca a slúži na manažovanie poskytovania OOP. OOPP je každý prostriedok, ktorý je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. OOPP poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev jeho pracovného zaradenia. Vedenie evidencie OOPP je zákonnou povinnosťou zamestnávateľa a najmä v malých podnikoch sa najčastejšie vykonáva "ručným" spracovaním údajov pomocou tabuliek, kariet alebo formulárov. V rámci témy je potrebné navrhnúť a realizovať automatizovaný systém evidencie OOPP pre malý podnik.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIA Applied Informatics and Automation in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.