20. 7. 2019  10:27 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh dochádzkového systému s použitím technológie RFID a databázovej aplikácie na platforme Arduino.
Název tématu anglicky: Design of an RFID-based listening system and a database application on the Arduino platform.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Dušan Horváth, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Dušan Horváth, PhD.
Abstrakt: 1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti 2. Špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek a vytvorte model systému. 3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu. 4. V prostredí Arduino implementujte vybranú časť systému. 5. Otestujte systém a vypracujte základnú projektovú dokumentáciu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.