19. 7. 2019  1:55 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh dochádzkového systému s použitím technológie RFID a databázovej aplikácie na platforme Arduino.
Názov témy anglicky: Design of an RFID-based listening system and a database application on the Arduino platform.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dušan Horváth, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dušan Horváth, PhD.
Abstrakt: 1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti 2. Špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek a vytvorte model systému. 3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu. 4. V prostredí Arduino implementujte vybranú časť systému. 5. Otestujte systém a vypracujte základnú projektovú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.