Oct 21, 2019   2:35 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopu
Title of topic in English: Analysis of material structure using micro-Raman microscope
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Summary: Ramanovský mikroskop je štandardne využívaná metóda pre analýzu štruktúry rôznych materiálov, a v poslednej dobe hlavne polovodičov. Počas vypracovania diplomovej práce bude mať študent prístup k novému mikro-Ramanovskému mikroskopu na ktorom bude merať a vyhodnocovať vzorky moderných polovodičov, ktoré budú analyzované v rámci najnovších európskych spoluprác a projektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.