17. 10. 2019  7:16 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopu
Názov témy anglicky: Analysis of material structure using micro-Raman microscope
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Abstrakt: Ramanovský mikroskop je štandardne využívaná metóda pre analýzu štruktúry rôznych materiálov, a v poslednej dobe hlavne polovodičov. Počas vypracovania diplomovej práce bude mať študent prístup k novému mikro-Ramanovskému mikroskopu na ktorom bude merať a vyhodnocovať vzorky moderných polovodičov, ktoré budú analyzované v rámci najnovších európskych spoluprác a projektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.