Jul 22, 2019   12:16 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov elektrickými a optickými metódami
Title of topic in English: Characterization of podern semiconductor structures and devices using electrical and optical methods
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Summary: Optoelektronické prvky na báze moderných polovodičov ako GaN, ZnO, GaP a SiC sú v dnešnej dobe veľmi podrobne skúmané vo svetových výskumných centrách pre ich vynikajúce vlastnosti v elektrickej a optickej oblasti. Na Ústave elektroniky a fotoniky je riešených niekolko medzinárodných projektov zameraných práve na moderné optoelektronické materiály a prvky. Počas vypracovania diplomovej práce bude mať študent prístup k moderným prístrojom, ktoré umožňujú veľmi presné meranie elektrických vlastností polovodičových prvkov a využitím hrotového prípravku aj štruktúr priamo na substráte. Využitím množstva spektroskopických zariadení je možné merať aj optické vlastnosti týchto prvkov a štruktúr s vysokým rozlíšením.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.