23. 9. 2019  15:03 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakterizácia vlastností moderných polovodičových štruktúr a prvkov elektrickými a optickými metódami
Názov témy anglicky: Characterization of podern semiconductor structures and devices using electrical and optical methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Abstrakt: Optoelektronické prvky na báze moderných polovodičov ako GaN, ZnO, GaP a SiC sú v dnešnej dobe veľmi podrobne skúmané vo svetových výskumných centrách pre ich vynikajúce vlastnosti v elektrickej a optickej oblasti. Na Ústave elektroniky a fotoniky je riešených niekolko medzinárodných projektov zameraných práve na moderné optoelektronické materiály a prvky. Počas vypracovania diplomovej práce bude mať študent prístup k moderným prístrojom, ktoré umožňujú veľmi presné meranie elektrických vlastností polovodičových prvkov a využitím hrotového prípravku aj štruktúr priamo na substráte. Využitím množstva spektroskopických zariadení je možné merať aj optické vlastnosti týchto prvkov a štruktúr s vysokým rozlíšením.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.