Jul 17, 2019   10:22 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov
Title of topic in English: The influence of STTIr welding parameters on the properties of weld joints of thermoplastics
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať posúdením vplyvu parametrov zvárania na geometriu a mechanické vlastnosti zvarových spojov termoplastov. Preplátované zvarové spoje budú vyhotovené simultánnym zváraním laserom, tzv. technológiou STTIr v spolupráci s firmou Branson Ultrasonics, a.s. Nové Mesto nad Váhom. Ako základné materiály sú navrhnuté PMMA a ABS. Na analýzu zvarových spojov sa použije svetelná mikroskopia a statická skúška ťahom zvarových spojov. Na štúdium lomových plôch bude použitá vysokorozlišovacia rastrovacia elektrónová mikroskopia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ZASM Welding and Joining of Materials -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.