22. 8. 2019  4:31 Tichomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov
Název tématu anglicky: The influence of STTIr welding parameters on the properties of weld joints of thermoplastics
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať posúdením vplyvu parametrov zvárania na geometriu a mechanické vlastnosti zvarových spojov termoplastov. Preplátované zvarové spoje budú vyhotovené simultánnym zváraním laserom, tzv. technológiou STTIr v spolupráci s firmou Branson Ultrasonics, a.s. Nové Mesto nad Váhom. Ako základné materiály sú navrhnuté PMMA a ABS. Na analýzu zvarových spojov sa použije svetelná mikroskopia a statická skúška ťahom zvarových spojov. Na štúdium lomových plôch bude použitá vysokorozlišovacia rastrovacia elektrónová mikroskopia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.