21. 8. 2019  11:32 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov
Názov témy anglicky: The influence of STTIr welding parameters on the properties of weld joints of thermoplastics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať posúdením vplyvu parametrov zvárania na geometriu a mechanické vlastnosti zvarových spojov termoplastov. Preplátované zvarové spoje budú vyhotovené simultánnym zváraním laserom, tzv. technológiou STTIr v spolupráci s firmou Branson Ultrasonics, a.s. Nové Mesto nad Váhom. Ako základné materiály sú navrhnuté PMMA a ABS. Na analýzu zvarových spojov sa použije svetelná mikroskopia a statická skúška ťahom zvarových spojov. Na štúdium lomových plôch bude použitá vysokorozlišovacia rastrovacia elektrónová mikroskopia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.