15. 10. 2019  11:57 Terézia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Integracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programov
Název tématu anglicky: Integration of static and dynamic tools for program analysis
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti pre zvýšenie pravdepodobnosti detekcie nežiadaného software, je potrebná ako statiská tak aj dynamická analýza. Tým spôsobom je možné získať viac ukazateľov správania a vlastností potrebnych k identifikovaniu či ide o nežiadúci software. Úlohou práce je vytvorenie prostredia pre integrovanie existujúcich nástrojov pre statickú a dynamickú analýzu s možnosťou jej ďalšieho rozširovania. Riešenie otestujte a zhodnotte vyhody a nevýhody. Úlohy: 1. Vykonajte analýzu dostupných riešení pre integráciu nastrojov 2. Analyzujte nástroje pre statickú a dynamickú analýzu programov 3. Vyberte vhodné nástroje pre integráciu z hľadiska poskytovaných informácií pre detekciu 4. Navrhnite a implementujte systém ktorý integruje vybrané nástroje a ich výstupy 5. Otestujte riešenie a zhodnotte jej výhody a nevýhodyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.