Oct 17, 2019   10:22 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Integracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programov
Title of topic in English: Integration of static and dynamic tools for program analysis
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: V súčasnosti pre zvýšenie pravdepodobnosti detekcie nežiadaného software, je potrebná ako statiská tak aj dynamická analýza. Tým spôsobom je možné získať viac ukazateľov správania a vlastností potrebnych k identifikovaniu či ide o nežiadúci software. Úlohou práce je vytvorenie prostredia pre integrovanie existujúcich nástrojov pre statickú a dynamickú analýzu s možnosťou jej ďalšieho rozširovania. Riešenie otestujte a zhodnotte vyhody a nevýhody. Úlohy: 1. Vykonajte analýzu dostupných riešení pre integráciu nastrojov 2. Analyzujte nástroje pre statickú a dynamickú analýzu programov 3. Vyberte vhodné nástroje pre integráciu z hľadiska poskytovaných informácií pre detekciu 4. Navrhnite a implementujte systém ktorý integruje vybrané nástroje a ich výstupy 5. Otestujte riešenie a zhodnotte jej výhody a nevýhodyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.