21. 9. 2019  23:25 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Integracia nástrojov pre staticku a dynamicku analyzu programov
Názov témy anglicky: Integration of static and dynamic tools for program analysis
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti pre zvýšenie pravdepodobnosti detekcie nežiadaného software, je potrebná ako statiská tak aj dynamická analýza. Tým spôsobom je možné získať viac ukazateľov správania a vlastností potrebnych k identifikovaniu či ide o nežiadúci software. Úlohou práce je vytvorenie prostredia pre integrovanie existujúcich nástrojov pre statickú a dynamickú analýzu s možnosťou jej ďalšieho rozširovania. Riešenie otestujte a zhodnotte vyhody a nevýhody. Úlohy: 1. Vykonajte analýzu dostupných riešení pre integráciu nastrojov 2. Analyzujte nástroje pre statickú a dynamickú analýzu programov 3. Vyberte vhodné nástroje pre integráciu z hľadiska poskytovaných informácií pre detekciu 4. Navrhnite a implementujte systém ktorý integruje vybrané nástroje a ich výstupy 5. Otestujte riešenie a zhodnotte jej výhody a nevýhodyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.