Jul 22, 2019   12:26 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Detekcia hrán v obrazoch
Title of topic in English: Edge detection in images
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Summary: Cieľom práce je porovnanie nových a starších metód detekcie hrán s ohľadom na niektoré vlastnosti spracovávaných obrazov, napríklad počet detailov v obraze. Pre testovanie treba vybrať z databázy obrazov BSDS500 (Berkeley segmentation data set) vhodné obrázky a rozdeliť ich do troch (prípadne až piatich) skupín podľa počtu detailov v obraze. Na vybrané obrázky sa aplikujú nové a staršie metódy detekcie hrán. Získané mapy hrán sa vyhodnotia a jednotlivé detektory hrán sa porovnajú s ohľadom na počet detailov v obraze.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.