23. 9. 2019  15:06 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detekcia hrán v obrazoch
Názov témy anglicky: Edge detection in images
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je porovnanie nových a starších metód detekcie hrán s ohľadom na niektoré vlastnosti spracovávaných obrazov, napríklad počet detailov v obraze. Pre testovanie treba vybrať z databázy obrazov BSDS500 (Berkeley segmentation data set) vhodné obrázky a rozdeliť ich do troch (prípadne až piatich) skupín podľa počtu detailov v obraze. Na vybrané obrázky sa aplikujú nové a staršie metódy detekcie hrán. Získané mapy hrán sa vyhodnotia a jednotlivé detektory hrán sa porovnajú s ohľadom na počet detailov v obraze.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.