Oct 15, 2019   11:31 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom
Title of topic in English: Analysis of the properties of oxygen free copper weld joints produced with electron beam
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Summary: Diplomová práca rieši problematiku zvárania bezkyslíkatej medi Cu-OF elektrónovým lúčom. Jedným z problémov zvariteľnosti Cu je horúce praskanie zvarových spojov. Preto je potrebné eliminovať kontamináciu tavného kúpeľa kyslíkom, tvoriaceho s Cu oxid meďný. Vzniknuté eutektikum Cu + Cu2O býva príčinou kryštalizačného praskania vo zvarovom kove. Vzhľadom k zabezpečeniu dokonalej ochrany pred okolitou atmosférou bola navrhnutá technológia zvárania elektrónovým lúčom. V rámci DP budú vyhotovené prievary a tupé zvarové spoje. Na analýzu zvarových spojov sa použije svetelná mikroskopia, meranie mikrotvrdosti cez rozhranie základný materiál - zvarový kov a rastrovacia elektrónová mikroskopia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ZASM Welding and Joining of Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.