Jul 18, 2019   3:42 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípe stereovidenia
Title of topic in English: Mapping of the object surface in the laser scanner based on stereovision
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Summary: Mapovanie povrchov vzoriek v experimentálnom laserovom skeneri na ÚM SAV s pomocou dvojkamerového systému pracujúceho v reálnom čase. Cieľom práce je: - Zrealizovať paralelné načítavanie video sekvencií (jednotlivých rámcov) z dvoch kamier v priebehu meracej sekvencie laserového skenera. - Navrhnúť algoritmus pre 3D rekonštrukciu povrchu vychádzajúci z princípu stereovidenia a/alebo aktívnej triangulácie. - Otestovať funkčnosť rekonštrukčného algoritmu ako aj celého systému v programovom prostredí Matlab.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.