20. 9. 2019  22:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mapovanie povrchu predmetov v laserovom skeneri na princípe stereovidenia
Názov témy anglicky: Mapping of the object surface in the laser scanner based on stereovision
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Mapovanie povrchov vzoriek v experimentálnom laserovom skeneri na ÚM SAV s pomocou dvojkamerového systému pracujúceho v reálnom čase. Cieľom práce je: - Zrealizovať paralelné načítavanie video sekvencií (jednotlivých rámcov) z dvoch kamier v priebehu meracej sekvencie laserového skenera. - Navrhnúť algoritmus pre 3D rekonštrukciu povrchu vychádzajúci z princípu stereovidenia a/alebo aktívnej triangulácie. - Otestovať funkčnosť rekonštrukčného algoritmu ako aj celého systému v programovom prostredí Matlab.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.