8. 12. 2019  18:50 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonancie
Název tématu anglicky: Analysis of the noise of the tomograph based on magnetic resonance
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Pri snímaní obrazu v MR tomografe vznikajú vibrácie, ktorých dôsledkom je generovanie akustického hluku. Diplomová práca je zameraná na meranie intenzity a nahrávanie hlukov pre typické MR sekvencie s rôznym nastavením parametrov snímania a následné objektívne i subjektívne posúdenie ich vplyvu na ľudský organizmus. Objektívna analýza sa bude realizovať pomocou štatistického vyhodnotenia energetických a spektrálnych parametrov nasnímaných hlukov. Na subjektívne hodnotenie bude slúžiť posluchový test so súčasným použitím zvukov z databázy IADS2007. Merania budú vykonávané na zariadení E-SCAN Esaote Opera pracujúcom so slabým magnetickým poľom, ktoré je inštalované na ÚM SAV v Bratislave.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.