Sep 20, 2020   10:16 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonancie
Title of topic in English:
Analysis of the noise of the tomograph based on magnetic resonance
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:--
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Pri snímaní obrazu v MR tomografe vznikajú vibrácie, ktorých dôsledkom je generovanie akustického hluku. Diplomová práca je zameraná na meranie intenzity a nahrávanie hlukov pre typické MR sekvencie s rôznym nastavením parametrov snímania a následné objektívne i subjektívne posúdenie ich vplyvu na ľudský organizmus. Objektívna analýza sa bude realizovať pomocou štatistického vyhodnotenia energetických a spektrálnych parametrov nasnímaných hlukov. Na subjektívne hodnotenie bude slúžiť posluchový test so súčasným použitím zvukov z databázy IADS2007. Merania budú vykonávané na zariadení E-SCAN Esaote Opera pracujúcom so slabým magnetickým poľom, ktoré je inštalované na ÚM SAV v Bratislave.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.