22. 8. 2019  3:20 Tichomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Rozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obci
Název tématu anglicky: Expansion and renovation of wastewater sewerage network in village
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá posúdením existujúcej stokovej siete spolu s návrhom obnovy v prípade zistených nedostatkov. V druhej časti práce bude návrh rozšírenia stokovej siete do novovybudovaných častí obce. Súčasťou bakalárskej práce budú hydrotechnické výpočty a projektová dokumentáciaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.