Oct 22, 2020   8:58 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Title of topic in English:
Optimization of growth parameters of diamond layers
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Michniak, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Diplomový projekt sa zaoberá hlavne štúdiom depozície diamantových vrstiev na rôznych materiáloch metódami chemickej depozície z pár. Práca sa bude zaoberať štúdiom nukleácie a optimalizácie parametrov rastu (tlak v aparatúre, teplota, prietok pracovných plynov) na formovanie diamantových vrstiev na novopostavenej aparatúre MW CVD (MicroWave CVD), ktorá je so svojimi režimami unikátna na svete. Vytvorené vrstvy bude študent následne analyzovať rôznymi metódami, hlavne na elektrónovom mikroskope a Ramanovej spektroskopii. V rámci riešenia diplomovej práce je možné vycestovať do zahraničia (Nemecko, ČR)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.