21. 10. 2019  6:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Názov témy anglicky: Optimization of growth parameters of diamond layers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Michniak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Michniak, PhD.
Abstrakt: Diplomový projekt sa zaoberá hlavne štúdiom depozície diamantových vrstiev na rôznych materiáloch metódami chemickej depozície z pár. Práca sa bude zaoberať štúdiom nukleácie a optimalizácie parametrov rastu (tlak v aparatúre, teplota, prietok pracovných plynov) na formovanie diamantových vrstiev na novopostavenej aparatúre MW CVD (MicroWave CVD), ktorá je so svojimi režimami unikátna na svete. Vytvorené vrstvy bude študent následne analyzovať rôznymi metódami, hlavne na elektrónovom mikroskope a Ramanovej spektroskopii. V rámci riešenia diplomovej práce je možné vycestovať do zahraničia (Nemecko, ČR)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.