Jul 22, 2019   12:28 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a realizácia riadenia skladového zakladača
Title of topic in English: Control design and application for high bay warehaus
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na logické a efektívne riadenie modelu skladového zakladača pomocou PLC. Pričom je potrebné rozoznávať farby obrobkov a na základe toho vybrať príslušnú voľnú pozíciu v sklade. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s modelom skladového zakladača, zmapovať zapojenie vstupov a výstupov a nakresliť principálnu schému elektrického zapojenia modelu. 2. Návrh riadenia zakladača s rozoznávaním farby obrobkov a správneho zakladania a vyberania v prípade, že sa obrobky vkladajú a vyberajú aj s paletou. 3. Návrh riadenia zakladača s rozoznávaním farby obrobkov a vkladaním a vyberaním výrobku bez palety kedy je potrebné monitorovať obsadenosť pozícii s prázdnou aj plnou paletou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.