20. 9. 2019  13:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia riadenia skladového zakladača
Názov témy anglicky: Control design and application for high bay warehaus
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na logické a efektívne riadenie modelu skladového zakladača pomocou PLC. Pričom je potrebné rozoznávať farby obrobkov a na základe toho vybrať príslušnú voľnú pozíciu v sklade. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s modelom skladového zakladača, zmapovať zapojenie vstupov a výstupov a nakresliť principálnu schému elektrického zapojenia modelu. 2. Návrh riadenia zakladača s rozoznávaním farby obrobkov a správneho zakladania a vyberania v prípade, že sa obrobky vkladajú a vyberajú aj s paletou. 3. Návrh riadenia zakladača s rozoznávaním farby obrobkov a vkladaním a vyberaním výrobku bez palety kedy je potrebné monitorovať obsadenosť pozícii s prázdnou aj plnou paletou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.