Jul 18, 2019   3:50 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLC
Title of topic in English: Control of high bay warehous with human machine interface using PLC
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Summary: Diplomová práca sa venuje problematike riadenia a vizualizácie modelu skladového zakladacieho systému. Model je riadený pomocou PLC S7-1200 pričom zobrazovanie dát a vládanie systému bude realizované pomocou vizualizačného panela KTP700. Úlohy: 1. Oboznámte sa s modelom skladového zakladacieho systému, analyzujte typy snímačov a akčných členov a ich zapojenie nakreslite do prehľadovej schémy. 2. Vytvorte poloautomatické riadenie systému pomocou vizualizačného panelu, kde sa systém bude presúvať na jednotlivé pozície, vkladať a vykladať palety na základe povelov z vizualizačného panela. 3. Navrhnite a zrealizujte automatický výber a zakladanie výrobkov na základe detekcie farby výrobku snímačom farieb. Vytvorte vizualizačný systém na monitorovanie a spúšťanie skladového systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.