16. 9. 2019  6:05 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadenie a vizualizácia skladového zakladacieho systému pomocou PLC
Názov témy anglicky: Control of high bay warehous with human machine interface using PLC
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa venuje problematike riadenia a vizualizácie modelu skladového zakladacieho systému. Model je riadený pomocou PLC S7-1200 pričom zobrazovanie dát a vládanie systému bude realizované pomocou vizualizačného panela KTP700. Úlohy: 1. Oboznámte sa s modelom skladového zakladacieho systému, analyzujte typy snímačov a akčných členov a ich zapojenie nakreslite do prehľadovej schémy. 2. Vytvorte poloautomatické riadenie systému pomocou vizualizačného panelu, kde sa systém bude presúvať na jednotlivé pozície, vkladať a vykladať palety na základe povelov z vizualizačného panela. 3. Navrhnite a zrealizujte automatický výber a zakladanie výrobkov na základe detekcie farby výrobku snímačom farieb. Vytvorte vizualizačný systém na monitorovanie a spúšťanie skladového systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.