Jul 22, 2019   11:47 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo
Title of topic in English: Hydraulic design of the fish pass and its assessment for the planned water structure Kolárovo
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lea Čubanová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Hydraulic Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lea Čubanová, PhD.
Summary: Úlohou záverečnej práce inžinierskeho štúdia je spracovať poznatky o rybích priechodoch a na ich základe navrhnúť a posúdiť viaceré varianty rybích priechodov, ktoré budú posúdené hydraulickými výpočtami ako aj 2-D matematickým modelom, pre zadanú plánovanú vodnú stavbu. Na základe hladinových a rýchlostných režimov budú zhodnotené dôležité návrhové parametre a ich vhodnosť pre danú lokalitu z hľadiska vodnej stavby a vyskytujúcej sa ichtyofauny. Práca bude spracovaná vo forme technickej správy s výpočtami a grafickými prílohami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.