22. 9. 2019  16:13 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Napäťový kolaps v elektrizačnej sústave
Názov témy anglicky: Voltage Collapse in Power Systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Abstrakt: 1. Analýza udalostí – napäťových kolapsov v zahraničných ES. 2. Definovanie a analýza opatrení pre zabránenie napäťového kolapsu. 3. Analýza vplyvu transformátorov s automatickým regulátorom napätia pri napäťovej nestabilite. 4. Analýza vplyvu regulačného rozsahu reaktančného výkonu na veľkých generátoroch na napäťovú stabilitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.