Oct 22, 2019   8:22 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Akumulácia elektrickej energie
Title of topic in English: Accumulation of electricity
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Pípa, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Pípa, PhD.
Summary: Téma je zameraná na technológie akumulácie elektrickej energie a ich návrh. 1. Spracujte všeobecne problematiku akumulácie elektrickej energie, so zameraním na využiteľné princípy a technológie. 2. Navrhnite experimentálny laboratórny akumulačný systém na báze Vami zvolenej vratnej konverzie elektrickej energie pre potreby vyučovacieho procesu. Ku návrhu spracujte dokumentáciu a realizujte navrhnuté riešenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ENE Electrical Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.